Locations : Yantai, China

Chen Zhonghua’s Chen Style Taijiquan Practical Method in Yantai, China. Contact Master Huaizhong Li at: 13605359901
email: lihuaizhong88@hotmail.com

Chen Zhonghua’s Chen Style Taijiquan Practical Method in Yantai, China.

Contact Master Huaizhong Li

at: 13605359901

email: lihuaizhong88@hotmail.com